klubowicz-Aktualności
2018-02-21

Zapraszamy wszystkich klubowiczów na zebranie klubowe w dniu  26-02-2018 na basenie w Turaszówce o godzinie  18:00 sala nr 7.

Mamy sporo tematów do omówienia .

Zapraszamy 

 


2018-02-18

SKŁADKI KLUBOWE 2018r.

Przypominamy o opłacaniu składek klubowych .

Ważna karta klubowicza stanowi dowód pełnoprawnego członkostwa w KDP ALBI Krosno a tym samym : uprawnia do korzystania ze sprzętu klubowego , uczestnictwa w szkoleniu , akcjach i wyjazdach nurkowych organizowanych przez klub .

Wysokość składek członkowskich ustalono na zebraniu założycielskim  Stowarzyszenia  Klub Działalności Podwodnej „ALBI Krosno „ odbytego w dniu    09-10-2017  w wysokości  100.00 zł. (sto złotych) rocznie. Opłacanie składek na konto klubowe w terminie do końca miesiąca marca każdego roku kalendarzowego.

Dane do przelewu  :

 Stowarzyszenie Klub Działalności Podwodnej ALBI
      ul. Joachima Lelewela 24/15, 38-400 Krosno                  

nr. konta   BS Biecz  nr. 21 8627 0001 2022 8251 5469 0001
tytułem : składka klubowa Imię i Nazwisko  za 2018 r.
 

 Po spełnieniu powyższych warunków jesteście pełnoprawnym członkiem klubu i otrzymujecie kartę klubowicza .                                                                                                                            

                 


2017-12-30
 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU NURKOWEGO  KDP ALBI KROSNO W 2018 R.

W związku z koniecznością konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu klubowego podejmujemy decyzję wprowadzenia opłat za korzystanie z niego . Kursanci uczestniczący w szkoleniu opłatę tę mają wliczoną w koszt kursu .
Dla klubowiczów z opłaconymi składkami i posiadającymi uprawnienia nurkowe sprzęt wypożyczany jest wg. poniższego cennika .
Sprzęt może być wypożyczany zarówno gdy osoba wypożyczająca wyjeżdża na miejsce nurkowe z nami jak i samodzielnie. Poniżej szczegółowy cennik wypożyczenia sprzętu oraz promocje udzielane na wyjazdy z nami.
CENNIK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU NURKOWEGO 2018     pobierz