kursant – KĄCIK WIEDZY- Patofizjologia Nurkowania i Pierwsza Pomoc (PP)


 Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania


PATOFIZJOLOGIA NURKOWANIA I PIERWSZA POMOC KDP/CMAS    (PP)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające zrozumienie mechanizmów
patofizjologii i zastosowanie procedur ratowniczych i pierwszej pomocy.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (15 godzin) oraz zajęcia praktyczne (5 godzin) w ośrodku medycyny wyznaczonym
przez OCSP KDP PTTK, w tym przynajmniej 1 sprężenie w komorze ciśnieniowej.

Kadra kursu:
• Upoważnieni lekarze.
Po kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie ośrodka o ukończeniu kursu i wpis do Książki Płetwonurka
KDP.