kursant – KĄCIK WIEDZY- Płetwonurek w Masce Pełnotwarzowej (PMP)


 

 

 

 

     Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


 

 

PŁETWONUREK W MASCE PEŁNOTWARZOWEJ KDP/CMAS  (PMP)

Zakres szkolenia
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające
bezpieczne nurkowanie w masce pełnotwarzowej.
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie
w masce pełnotwarzowej, dokonać przeglądu skonfigurowanego sprzętu przed nurkowaniem, wykonać
podstawowe czynności konserwacyjne użytego sprzętu po nurkowaniu, stosować procedury bezpieczeństwa.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka P1 KDP/CMAS* lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m
dowolnej organizacji,
• 10 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (6 godzin) , zajęcia praktyczne (8 godzin), należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni
szkoleniowych. Minimum 3 nurkowania, w wodach otwartych (bez przystanków dekompresyjnych), w zakresie
głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum
90 minut. Pierwsze nurkowanie może być zrealizowane na basenie. Maksymalny czas realizacji programu
nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Po kursie uczestnik otrzymuje:
• Wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka w Masce Pełnotwarzowej PMP KDP/CMAS.  


DOKUMENTY DLA KURSANTA 

Oświadczenie  uczestnika szkolenia

Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników dorosłych       Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników niepełnoletnich   

Regulamin kursu   pletwonurkowania