kursant – KĄCIK WIEDZY- Płetwonurek Ekolog (PEK1)


 Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania


PŁETWONUREK EKOLOG KDP/CMAS (PEK1)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwala na poruszanie się w ekosystemach wodnych w sposób bezpieczny dla cennych siedlisk i gatunków. Przyczynia się tym samym do czynnej ochrony środowiska wodnego, które potrafi zinwentaryzować i opisać stosując podstawowe techniki dokumentacyjne stosowane pod wodą.

Warunki uczestnictwa  w kursie:
• ukończone 14 lat,

• minimum stopień Płetwonurka KDP/CMAS * (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,

• stopień płetwonurka Nawigatora (PNA) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,

• stopień płetwonurka Nocnego (PNO) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,

• 15 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1,

• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,

• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godziny), należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu: • Instruktor Płetwonurka Ekologa KDP/CMAS (MEK). • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4
Uprawnienia:
Udział w imprezach ekologicznych jako koordynator podwodnych zadań, w zakresach głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia płetwonurkowego KDP/CMAS lub dla równorzędnych kwalifikacji innych organizacji.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS, certyfikat Płetwonurka Ekologa
KDP/CMAS (PEK1).