kursant – KĄCIK WIEDZY-Płetwonurek Filmowiec (PFI1)


   Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania


PŁETWONUREK FILMOWIEC KDP/CMAS (PFI1)

Zakres szkolenia
Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy wystarczający do rozumienia znaczeń nastaw swojego zestawu do
filmowania podwodnego i ich samodzielnego kontrolowania oraz zasad stosowania sztucznego oświetlenia
filmowanych obiektów na poziomie zapewniającym uzyskanie technicznie poprawnych podwodnych ujęć.
Warunki uczestnictwa  w kursie:
• ukończone 14 lat, • posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji,
• 10 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia (P1), • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu, • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania    (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia
Zajęcia teoretyczne (8 godzin) oraz zajęcia praktyczne (6 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2
dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do
posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Kadra kursu: • Instruktor Filmowania Podwodnego KDP/CMAS (MFI1).
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Filmowca Podwodnego KDP/
CMAS (PFI1).