kursant – KĄCIK WIEDZY- Płetwonurek Fotograf (PF1)


     Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


PŁETWONUREK FOTOGRAF KDP/CMAS (PF1)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy wystarczający do rozumienia znaczeń oraz samodzielnego kontrolowania podstawowych nastaw swojego podwodnego aparatu fotograficznego oraz sposobów sztucznego oświetlenia za pomocą lampy błyskowej na poziomie zapewniającym uzyskanie technicznie poprawnego zdjęcia podwodnego.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat, • posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji,
• wykonanie 10 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia (P1), • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu, • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (8 godzin) oraz zajęcia praktyczne (6 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do
posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Kadra kursu: • Instruktor Fotografii Podwodnej KDP/CMAS (MF1).
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Fotografa KDP/
CMAS (PF1)