kursant – KĄCIK WIEDZY-Zaawansowany Płetwonurek Ekolog (PEK2)


 Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania


ZAAWANSOWANY PŁETWONUREK EKOLOG KDP/CMAS  (PEK2)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwala na poruszanie się w ekosystemach wodnych w sposób bezpieczny dla cennych siedlisk i gatunków. Przyczynia się tym samym do czynnej ochrony środowiska wodnego. Zdobyte podczas kursu umiejętności otwierają możliwość udziału w inwentaryzacjach przyrodniczych np. na potrzeby wykonania planów zadań ochronnych i zadań ochronnych obszarów Natura 2000, planów ochrony rezerwatów i parków, jako pełnoprawnego uczestnika zespołu badawczego oraz zarządzenia imprezami ekologicznymi.

Warunki uczestnictwa w kursie (PEK):
• ukończone 18 lat,
• stopnień płetwonurka ekologa (PEK1),
• minimum stopień Płetwonurka Eksploratora (PE) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godziny) należy zrealizować w ciągu minimum 2
dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień
o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurka Ekologa KDP/CMAS (MEK).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4
Uprawnienia:
• Zarządzanie imprezami nurkowymi podwyższającymi świadomość ekologiczną. Wykwalifikowany uczestnik
badań.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Ekologa KDP/
CMAS (PEK2).