kursant – KĄCIK WIEDZY-Zaawansowany Płetwonurek Filmowiec (PFI2)


 Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania


ZAAWANSOWANY PŁETWONUREK FILMOWIEC KDP/CMAS(PFI2)

Zakres szkolenia
Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy umożliwiający mu zrozumienie warunków idealnej kompozycji
podwodnych ujęć filmowych oraz samodzielnego kontrolowania parametrów ekspozycji pod wodą w trybie
pracy ręcznej, w tym sposobów zbalansowania naturalnego i sztucznego oświetlenia w realizacji ujęć
podwodnych:
• w technice szerokiego planu,
• w technice zbliżeniowej i makro,
• w filmowaniu ryb.
Dodatkowo uczestnik kursu jest zapoznany z techniką realizacji podwodnych ujęć filmowych przy wykorzystaniu
kilku źródeł sztucznego oświetlenia, w tym źródeł o różnej temperaturze barwowej oraz możliwościach
wykorzystania do edycji materiałów zdjęciowych współczesnych komputerowych technik montażu
i edycji filmów.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia KDP/CMAS (PE) lub równoważne uprawnienia płetwonurkowe innych organizacji
nurkowych,
• posiadanie stopnia podstawowego Filmowca Podwodnego KDP/CMAS (PFI1),
• przedstawienie 3 własnych, poprawnych technicznie, zmontowanych materiałów filmowych w jakości
HD, w których ujęcia podwodne będą stanowiły ponad 60% całości filmu,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (9 godzin) oraz zajęcia praktyczne (7 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2
dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania bezdekompresyjne w wodach otwartych w zakresie głębokości
odpowiednich do posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Kadra kursu:
• Instruktor stopnia II Filmowania Podwodnego KDP/CMAS (MFI2).
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Zaawansowanego Filmowca
Podwodnego KDP/CMAS (PFI2).