kursant – KĄCIK WIEDZY-Zaawansowany Płetwonurek Fotograf (PF2)


 Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


ZAAWANSOWANY PŁETWONUREK FOTOGRAF KDP/CMAS  (PF2)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy umożliwiający mu zrozumienia warunków idealnej kompozycji zdję-
cia oraz samodzielnego kontrolowania parametrów ekspozycji pod wodą także w trybie pracy ręcznej, w tym
sposobów zbalansowania naturalnego i sztucznego oświetlenia dla następujących kategorii fotografii:
• fotografii szerokiego planu,
• fotografii zbliżeniowej i makrofotografii,
• fotografii ryb.
Dodatkowo uczestnik kursu jest zapoznany z techniką realizacji zdjęć przy wykorzystaniu kilku źródeł
sztucznego oświetlenia, w tym źródeł o różnej temperaturze barwowej oraz możliwościach wykorzystania
do edycji zdjęć współczesnych komputerowych technik przetwarzania obrazów.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia KDP/CMAS (PE) Eksplorator lub równoważne uprawnienia płetwonurkowe innych organizacji
nurkowych,
• posiadanie stopnia podstawowego Fotografa Podwodnego KDP/CMAS (PF1),
• przedstawienie 20 własnych, poprawnych, technicznie, zdjęć podwodnych w postaci odbitek (wydruków
fotograficznych) formatu, co najmniej 14 x 21cm, z których, co najmniej połowa powinna być wykonana
w krajowych wodach śródlądowych i/lub morskich,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (8,5 godziny) oraz zajęcia praktyczne (7 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum
2 dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do
posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Zaawansowanej Fotografii Podwodnej KDP/CMAS (MF2).
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Zaawansowanego Płetwonurka
Fotografa KDP/CMAS(PF2).