kursant-KĄCIK WIEDZY – Płetwonurek Eksplorator (PE)


 

                           Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


 

 

PŁETWONUREK EKSPLORATOR KDP/CMAS (PE)


Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie,
w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów.
Warunki udziału
w kursie:
• ukończone 15 lat, • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego innej organizacji, • posiadanie stopni specjalistycznych, (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych
stopni innych organizacji) z zakresu:
– nurkowania nocnego (PNO),
– nurkowania nawigacyjnego (PNA)
• 15 zalogowanych nurkowań stażowych poniżej 10 m po uzyskaniu P1, • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu, • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)
Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (8 godzin), zajęcia praktyczne (7 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni
szkoleniowych. Minimum 4 nurkowania w wodach otwartych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum
120 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Uprawnienia: • Nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS** (P2) lub
równorzędnych innej organizacji.
Po kursie uczestnik otrzymuje: • wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS, certyfikat KDP/CMAS.


 


DOKUMENTY DLA KURSANTA 

Oświadczenie  uczestnika szkolenia

Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników dorosłych       Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników niepełnoletnich   

Regulamin kursu   pletwonurkowania    

 


 


 

 WRÓĆ ⇒