kursant – KĄCIK WIEDZY- PŁETWONUREK KDP/CMAS* (P1BIS)


                           Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


PŁETWONUREK KDP/CMAS * (P1BIS)
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzę-
tu nurkowego oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania do głębokości 20 metrów w systemie partnerskim
z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifi kacjach.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• posiadanie stopnia KDP/CMAS (PMZ) lub KDP/CMAS (PTN),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).
Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (11 godzin) oraz zajęcia praktyczne (12 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum
3 dni szkoleniowych. Minimum 6 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą
minimum 150 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

Uprawnienia:
Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby
o kwalifi kacjach KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnych kwalifi kacjach innej organizacji.
Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfi kat KDP/CMAS*
(P1).

DOKUMENTY DLA KURSANTA 

Oświadczenie  uczestnika szkolenia

Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników dorosłych       Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników niepełnoletnich   

Regulamin kursu   pletwonurkowania    


BADANIA DLA PŁETWONURKA :  Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika szkolenia  ( formularz powyżej ) jest wystarczający do uczestniczenia w szkoleniu , ale ważną rzeczą jest aby zrobić sobie badania lekarskie ,  które dadzą tobie pewność o stanie zdrowia i decyzję lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania . Poniżej przedstawiamy listę badań jakie wykonujemy :

 Poniższe badania – skierowanie od lekarza rodzinnego
– OB.
– morfologia
– analiza moczu
– poziom glukozy w krwi
– konsultacja laryngologiczna
– EKG
– konsultacja okulistyczna
– spirometria z oceną prawidłowości parametrów
– waga
– wzrost
Z kompletem powyższych badań udajemy się do lekarza sportowego  na weryfikację badań . Spotkanie z lekarzem sportowym organizuje klub. 

 

 

  


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE KDP ALBI Krosno

SKRYPT P1 / ALBI Krosno       

FIZJOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA     

WYPOSARZENIE POWIETRZNE   

ŚRODOWISKO WODNE   

FIZYKA NURKOWANIA  

TABELE DEKOMPRESYJNE        chcesz pobrać tabele ⇒

⇐ WRÓĆ