kursant – KĄCIK WIEDZY-Płetwonurek KDP/CMAS * (P1) w suchym skafandrze PSS


                           Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


 

PŁETWONUREK KDP/CMAS * (P1)  W SKAFANDRZE SUCHYM (PSS)


Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzę-
tu nurkowego oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania do głębokości 20 metrów w systemie partnerskim
z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifi kacjach oraz wiedzę teoretyczną i umiejętno-
ści praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).
Przebieg szkolenia
Zajęcia teoretyczne (19 godzin) oraz zajęcia praktyczne (25 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum
7 dni szkoleniowych. Minimum 12 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod
wodą minimum 200 minut. Pierwsze dwa nurkowania mogą odbyć się na basenie.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4
Uprawnienia:
Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby
o kwalifi kacjach KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnych kwalifi kacjach innej organizacji oraz nurkowania
w skafandrze suchym.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpisy do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfi kat
KDP/CMAS*(P1) oraz certyfi kat Płetwonurka w Skafandrze Suchym KDP/CMAS (PSS).

 FORMULARZE DLA KURSANTA 

Oświadczenie  uczestnika szkolenia

Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników dorosłych       Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników niepełnoletnich   

Regulamin kursu   pletwonurkowania    BADANIA DLA PŁETWONURKA :  Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika szkolenia  ( formularz powyżej ) jest wystarczający do uczestniczenia w szkoleniu , ale ważną rzeczą jest aby zrobić sobie badania lekarskie ,  które dadzą tobie pewność o stanie zdrowia i decyzję lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania . Poniżej przedstawiamy listę badań jakie wykonujemy :

 Poniższe badania – skierowanie od lekarza rodzinnego
– OB.
– morfologia
– analiza moczu
– poziom glukozy w krwi
– konsultacja laryngologiczna
– EKG
– konsultacja okulistyczna
– spirometria z oceną prawidłowości parametrów
– waga
– wzrost
Z kompletem powyższych badań udajemy się do lekarza sportowego  na weryfikację badań . Spotkanie z lekarzem sportowym organizuje klub. 


 


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE KDP ALBI Krosno

SKRYPT P1 / ALBI Krosno       

FIZJOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA     

WYPOSARZENIE POWIETRZNE   

ŚRODOWISKO WODNE   

FIZYKA NURKOWANIA  

TABELE DEKOMPRESYJNE        chcesz pobrać tabele ⇒

 

 

⇐ WRÓĆ