kursant– KĄCIK WIEDZY-Płetwonurek KDP/CMAS ** (P2)


 

                           Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


 

PŁETWONUREK KDP/CMAS **  (P2)


Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie
bezdekompresyjne na średnich głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych
lub wyższych kwalifi kacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
• posiadanie stopni specjalistycznych z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego
(PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
• 5 zalogowanych nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).
Przebieg szkolenia
Zajęcia teoretyczne (15 godzin) i zajęcia praktyczne (28 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum
6 dni szkoleniowych. Minimum 12 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum
360 min.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Uprawnienia:
Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyż-
szych kwalifi kacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfi kat KDP/
CMAS** (P2).


FORMULARZE DLA KURSANTA 

Oświadczenie  uczestnika szkolenia

Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników dorosłych       Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników niepełnoletnich   

Regulamin kursu   pletwonurkowania    


BADANIA DLA PŁETWONURKA :  Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika szkolenia  ( formularz powyżej ) jest wystarczający do uczestniczenia w szkoleniu , ale ważną rzeczą jest aby zrobić sobie badania lekarskie ,  które dadzą tobie pewność o stanie zdrowia i decyzję lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania . Poniżej przedstawiamy listę badań jakie wykonujemy :

 Poniższe badania – skierowanie od lekarza rodzinnego
– OB.
– morfologia
– analiza moczu
– poziom glukozy w krwi
– konsultacja laryngologiczna
– EKG
– konsultacja okulistyczna
– spirometria z oceną prawidłowości parametrów
– waga
– wzrost
Z kompletem powyższych badań udajemy się do lekarza sportowego  na weryfikację badań . Spotkanie z lekarzem sportowym organizuje klub. 

 

 

 

⇐ WRÓĆ