kursant – KĄCIK WIEDZY- Płetwonurek Nawigator (PNA)


                           Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


 

 

PŁETWONUREK NAWIGATOR KDP/CMAS (PNA)


Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie nawigacji podwodnej.
Warunki udziału
w kursie:
• ukończone 14 lat, • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania
na głębokość min. 18 m, • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu, • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)
Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (4,5 godziny), zajęcia praktyczne (4 godziny) należy przeprowadzić w ciągu minimum
1 dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich
do posiadanych uprawnień, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Po kursie uczestnik otrzymuje: • wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka Nawigatora KDP/CMAS (PNA).


DOKUMENTY DLA KURSANTA 

Oświadczenie  uczestnika szkolenia

Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników dorosłych       Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników niepełnoletnich   

Regulamin kursu   pletwonurkowania    

 


 

WRÓĆ ⇒