kursant-KĄCIK WIEDZY – Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW)


 

                           Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


 

 

PŁETWONUREK POSZUKIWACZ-WYDOBYWCA KDP/CMAS (PPW)


Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne prowadzenia poszukiwań
pod wodą oraz wydobycie małych przedmiotów. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił
wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie stosując metody poszukiwawcze oraz
wydobyć spod wody małe przedmioty, wykonać podstawowe czynności konserwacyjne użytego sprzętu po
nurkowaniu, stosować procedury bezpieczeństwa.
Warunki udziału w kursie:
• ukończone 15 lat,
• posiadanie certyfikatu Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (PE) lub certyfikatu innej organizacji,
uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 30 m,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
• orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania (nie starsze niż 1 rok) lub
oświadczenie medyczne KDP/CMAS.
Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (5 godzin), zajęcia praktyczne (6 godzin), w ciągu minimum 1 dnia szkoleniowego. Minimum
2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości do 20 m o łącznym czasie pobytu pod
wodą minimum 60 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Po kursie uczestnik otrzymuje:
• wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Poszukiwacza‑Wydobywcy KDP/CMAS (PPW).


 

DOKUMENTY DLA KURSANTA 

Oświadczenie  uczestnika szkolenia

Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników dorosłych       Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników niepełnoletnich   

Regulamin kursu   pletwonurkowania    

 


 

WRÓĆ ⇒