kursant-Kącik wiedzy


 

                               Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania


 

Tutaj znajdziesz materiały dydaktyczne , formularze dla kursantów i programy szkoleń       

                

  dla każdego etapu szkolenia w naszym klubie .

 

 

                                WYKAZ STOPNI NURKOWYCH KDP / CMAS

 

PION PODSTAWOWY

. Nurkowanie Zapoznawcze KDP/CMAS (NZ) przejdż do materiałów dla kursanta NZ

. Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS (PM) przejdż do materiałów dla kursanta    PM
. Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN)  przejdż do materiałów dla kursanta   PTN

. Płetwonurek KDP/CMAS (P1BIS) przejdż do materiałów dla kursanta P 1 BIS

. Płetwonurek KDP/CMAS (P1) przejdż do materiałów dla kursanta P1
. Płetwonurek KDP/CMAS (P1) w Skafandrze Suchym przejdż do materiałów dla kursanta P 1  w suchym skafandrze

. Płetwonurek KDP/CMAS (P2) przejdż do materiałów dla kursanta P2

. Płetwonurek KDP/CMAS (P3) przejdż do materiałów dla kursanta P3

. Płetwonurek KDP/CMAS (P4) przejdż do materiałów dla kursanta P4

 

PROGRAM SZKOLENIA PŁETWONURKÓW – PION PODSTAWOWY -KDP ZG PTTK 

 

 

 

 

 


PION REKREACYJNY  

 Płetwonurek Nocny (PNO)     przejdż do materiałów dla kursanta 

 Płetwonurek Nawigator (PNA)    przejdż do materiałów dla kursanta 

 Płetwonurek Eksplorator (PE)    przejdż do materiałów dla kursanta 

 Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW)     przejdż do materiałów dla kursanta 

 Płetwonurek w Skafandrze Suchym (PSS)     przejdż do materiałów dla kursanta 

 Płetwonurek Wrakowo-Morski (PWM)     przejdż do materiałów dla kursanta 

 Płetwonurek Podlodowy (PPL)     przejdż do materiałów dla kursanta 

 Płetwonurek w Masce Pełnotwarzowej (PMP)     przejdż do materiałów dla kursanta 

 Płetwonurek Fotograf (PF1)      przejdż do materiałów dla kursanta 

 Zaawansowany Płetwonurek Fotograf (PF2)     przejdż do materiałów dla kursanta 

 Płetwonurek Filmowiec (PFI1)      przejdż do materiałów dla kursanta 

 Zaawansowany Płetwonurek Filmowiec (PFI2)     przejdż do materiałów dla kursanta 

 Płetwonurek Archeolog (PA1)     przejdż do materiałów dla kursanta 

 Płetwonurek Archeolog (PA2)     przejdż do materiałów dla kursanta 

 Patofizjologia Nurkowania i Pierwsza Pomoc (PP)     przejdż do materiałów dla kursanta 

 Płetwonurek ze Skuterem (PS1)      przejdż do materiałów dla kursanta 

 Płetwonurek Ekolog (PEK1)     przejdż do materiałów dla kursanta 

 Zaawansowany Płetwonurek Ekolog (PEK2)     przejdż do materiałów dla kursanta 

PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK

 

 

 

 


PION TECHNICZNY

. Płetwonurek Nitroksowy (PN1) 
. Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy (PN2)
. Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy w Konfiguracji Bocznej (PN2KB)
. Płetwonurek Głębokoiego Nurkowania Powietrznego (PGP)
. Płetwonurek Głębokoiego Nurkowania Powietrznegow Konfiguracji Bocznej (PGPKB)
. Płetwonurek Trimiksowy (PT1) 
. Płetwonurek Trimiksowy w Konfiguracji Bocznej (PT1KB)
. Płetwonurek Trimiksowy (PT1S) (program skrócony)
. Płetwonurek Trimiksowy w Konfiguracji Bocznej (PT1KBS) (program skrócony)
. Zaawansowany Płetwonurek Trimiksowy (PT2)
. Zaawansowany Płetwonurek Trimiksowy w Konfiguracji Bocznej (PT2KB)
. Płetwonurek z SCR (PR)
. Płetwonurek Jaskiniowy I-go stopnia(PJ1)
. Płetwonurek Jaskiniowy II-go stopnia (PJ2)
. Płetwonurek Jaskiniowy III-go stopnia (PJ3)
. Przygotowanie mieszanin oddechowych (GB)
. Płetwonurek w Zestawie Butlowym (PZB) 
. Zaawansowany Płetwonurek ze Skuterem (PS2)
. Płetwonurek w Konfiguracji Bocznej (PKB) 

PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK  PION TECHNICZNY