O Nas


Klub został założony w 1992 roku przez Grzegorza Latkiewicza,  instruktora nurkowania ze stopniem CMAS M2.BaNer

Na początku byliśmy związani z krośnieńskim oddziałem WOPR, jako drużyna płetwonurków. Później już jako Klub Działalności Podwodnej ALBI przeszliśmy pod opiekę Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK zrzeszonej w światowej federacji CMAS, pod której patronatem działamy do tej pory.

Pierwsze kursy na wodach otwartych przeprowadzaliśmy w macierzystym klubie Grzegorza Latkiewicza – Akademickim Klubie Podwodnym KRAB z Krakowa.

Od 1996 roku posiadamy klubowy sprzęt do nurkowania: sprężarkę nurkową, butle powietrzne, automaty oddechowe, kamizelki ratowniczo wypornościowe, jak również dodatkowy sprzęt. To wszystko daje nam możliwość prowadzenia kursów w naszym klubie.

Szkolimy według standardów CMAS – jest to federacja zrzeszająca organizacje nurkowe z całego świata, której celem jest promowanie oraz rozwijanie dyscyplin podwodnych.