kursant – KĄCIK WIEDZY-PŁETWONUREK TURYSTYCZNY – NADZOROWANY KDP/CMAS (PTN)


                           Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


 

 

PŁETWONUREK TURYSTYCZNY – NADZOROWANY KDP/CMAS (PTN)

 

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie
sprzętu nurkowego podczas nurkowania na małych głębokościach – do 12 m, z instruktorem lub
płetwonurkiem posiadającym stopień KDP/CMAS*** P3 lub równorzędny innych organizacji.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).
Przebieg szkolenia:
Wykłady (10 godzin) i zajęcia praktyczne (14 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 3 dni szkoleniowych.
Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić minimum 120 min.
Pierwsze 2 nurkowania mogą się odbyć w basenie.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Płetwonurek Turustyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN) ma prawo:
• Nurkować do głębokości 12 m w towarzystwie instruktora lub z płetwonurkiem posiadającym stopień
KDP/CMAS*** P3 lub równorzędny innych organizacji.
Po kursie uczestnik otrzymuje:
• Certyfi kat PTN KDP/CMAS oraz wpis do książki płetwonurka.
Po ukończeniu kursu Płetwonurek PTN może podnieść kwalifi kacje do stopnia KDP/CMAS* P1 przystępując
do kursu P1 BIS.
Uwaga:
Stopień Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN) może być nadawany uczestnikom kursu
KDP/CMAS* (P1), którzy z rożnych powodów nie ukończyli szkolenia, a ich wiedza i umiejętności odpowiadają
wymaganiom stawianym uczestnikom kursu na stopień Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany
KDP/CMAS (PTN).

DOKUMENTY DLA KURSANTA 

Oświadczenie  uczestnika szkolenia

Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników dorosłych       Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników niepełnoletnich   

Regulamin kursu   pletwonurkowania    


BADANIA DLA PŁETWONURKA :  Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika szkolenia  ( formularz powyżej ) jest wystarczający do uczestniczenia w szkoleniu , ale ważną rzeczą jest aby zrobić sobie badania lekarskie ,  które dadzą tobie pewność o stanie zdrowia i decyzję lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania . Poniżej przedstawiamy listę badań jakie wykonujemy :

 Poniższe badania – skierowanie od lekarza rodzinnego
– OB.
– morfologia
– analiza moczu
– poziom glukozy w krwi
– konsultacja laryngologiczna
– EKG
– konsultacja okulistyczna
– spirometria z oceną prawidłowości parametrów
– waga
– wzrost
Z kompletem powyższych badań udajemy się do lekarza sportowego  na weryfikację badań . Spotkanie z lekarzem sportowym organizuje klub. 

 

 

  


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE KDP ALBI Krosno

FIZJOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA     

WYPOSARZENIE POWIETRZNE   

ŚRODOWISKO WODNE   

FIZYKA NURKOWANIA  

TABELE DEKOMPRESYJNE        chcesz pobrać tabele ⇒

⇐ WRÓĆ