Stopnie Nurkowe CMASPION PODSTAWOWY  

Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS (PM)

Płetwonurek Turystyczno Nadzorowany PTN       

Płetwonurek KDP/CMAS (P1) *                         
Płetwonurek KDP/CMAS (P2) **
Płetwonurek KDP/CMAS (P3) ***
Płetwonurek KDP/CMAS (P4) ****

opis stopni wg ⇒                            KDPPION REKREACYJNY   

Płetwonurek Nocny (PNO)
Płetwonurek Nawigator (PNA)
Płetwonurek Eksplorator (PE)
Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW)
Płetwonurek w Skafandrze Suchym (PSS)
Płetwonurek Wrakowo-Morski (PWM)
Płetwonurek Podlodowy (PPL)
Płetwonurek Fotograf (PF1)
Zaawansowany Płetwonurek Fotograf (PF2)
Płetwonurek Filmowiec (PFI)
Płetwonurek Archeolog (PA)
Patofizjologia Nurkowania i Pierwsza Pomoc (PP)
Płetwonurek ze Skuterem (PS1)
Płetwonurek Ekolog (PEK)

opis stopni wg. ⇒                            KDPPION TECHNICZNY    

Płetwonurek Nitroksowy (PN1)
Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy (PN2)
Płetwonurek Trimiksowy (PT1)
Zaawansowany Płetwonurek Trimiksowy (PT2)
Płetwonurek z SCR (PR)
Płetwonurek Jaskiniowy (PJ)
Zaawansowany Płetwonurek Jaskiniowy (PJ2)
Przygotowanie mieszanin oddechowych (GB)
Płetwonurek w Zestawie Butlowym (PZB)
Zaawansowany Płetwonurek ze Skuterem (PS2)
Płetwonurek Konfiguracji Bocznej (PKB)

opis stopni wg.⇒                                KDP


 

 

 

 


PION PODSTAWOWY

Opis stopni wg.

 KDP

 

PM – Płetwonurek Młodzieżowy

 To najprostszy sposób na rozpoczęcie podwodnej przygody dla najmłodszych nurków. Stopień PM świadczy o podstawowych umiejętnościach nurkowych i zrozumieniu kluczowych zasad bezpieczeństwa. Kurs obejmuje trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty. Dedykowany dla dzieci już od 8 roku życia. Ukończenie kursu PM pozwala na zaspokojenie pierwszej ciekawości związanej z odkrywaniem tajemnic podwodnego świata, zaszczepienie i rozwój trwającej całe życie pasji, a w przyszłości dzielenie jej wraz z nurkującymi rodzicami.  

                     PMB tył


PTN – Płetwonurek Turystyczno Nadzorowany

 

Stopień PTN świadczy o gruntownych, podstawowych umiejętnościach nurkowych i szerokiej wiedzy. Dedykowany dla płetwonurków, którzy chcą bezpiecznie wykonywać nurkowania turystyczne dla własnej przyjemności – w towarzystwie bardziej doświadczonych partnerów – instruktorów lub przewodników nurkowych. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na wykonywanie nurkowań do głębokości 12 m oraz samodzielną obsługę sprzętu podczas każdego etapu nurkowania. Kursant jest dobrze przygotowany do wykonywania nurkowań turystycznych, w ciepłych i przejrzystych wodach na całym świecie.

PTN tył


P1 – Płetwonurek KDP/CMAS * (P1)  

To podstawowy kurs nurkowy, którego ukończenie daje pełną samodzielność. Stopień P1 świadczy o gruntownej wiedzy, dużych umiejętnościach nurkowych i szerokim spojrzeniu na środowisko wodne. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na samodzielne planowanie i wykonywanie nurkowań w charakterze partnera nurkowego do głębokości 20 m.

P1 to doskonałe przygotowanie do wykonywania nurkowań turystycznych w wymagających polskich wodach oraz ciepłych morzach i ocenach na całym świecie. Dla osób marznących szybko, kurs może być wykonany od razu w suchym skafandrze.

P1 tył

 


P2 – Płetwonurek KDP/CMAS ** (P2)  

Stopień P2 świadczy o bardzo wysokich umiejętnościach nurkowych, unikalnej wiedzy i pełnej świadomości nurkowej. Dedykowany dla płetwonurków, którzy chcą nauczyć się bezpiecznego ratowania nurków znajdujących się w potrzebie zarówno pod wodą jak i na jej powierzchni. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na wykonywanie bezpiecznych nurkowań do głębokości 40 m oraz na udzielanie pomocy innym nurkom w razie awarii sprzętu lub problemów zdrowotnych. Kursant jest w pełni przygotowany do dbania o bezpieczeństwo własne i innych nurków na całym świecie. 

P2 tył


P3 – Płetwonurek KDP/CMAS *** (P3)  

To najwyższy stopień rekreacyjny i pierwszy krok na tzw. ścieżce zawodowej. Stopień P3 świadczy o bardzo wysokich umiejętnościach nurkowych i unikalnej wiedzy. Dedykowany dla płetwonurków, którzy chcą nauczyć się pracy z ludźmi – zarządzania nurkowaniami oraz dbania o bezpieczeństwo uczestników na różnego typu wyjazdach nurkowych. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na wykonywanie bezpiecznych nurkowań do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako czynnika oddechowego, oficjalne pomaganie instruktorom przy prowadzeniu kursów oraz profesjonalną organizację wyjazdów nurkowych w kraju i za granicą. Kurs przygotowuje do rozpoczęcia pracy w bazach nurkowych na całym świecie.

P3 tył


P4 – Płetwonurek KDP/CMAS **** 

Stopień uznaniowy dla wyróżniających się płetwonurków P3. Stopień nadaje KDP na podstawie udokumentowanych materiałów opisujących przebieg praktyki nurkowej kandydata. Wymagane posiadanie szerokiej wiedzy nurkowej (kursy) oraz co najmniej 100 nurkowań w różnych warunkach geograficznych, klimatycznych i hydrologicznych.

P4 tył


PION REKREACYJNY

Opis stopni wg.

 KDP

 

PE – Płetwonurek Eksplorator 

 

To ważny stopień na ścieżce rekreacyjnej. Stopień PE świadczy o wysokich umiejętnościach nurkowych i unikalnej wiedzy. Dedykowany dla płetwonurków, którzy chcą nauczyć się bezpiecznego wykonywania turystycznych nurkowań dekompresyjnych. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na wykonywanie bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 m, wykorzystywanie pod wodą specjalistycznego sprzętu tj. boi, szpulek, kołowrotków, i źródeł światła oraz poruszanie się pod wodą z wykorzystaniem zaawansowanych metod pracy płetwami. 

PE tył


 

PNO – Płetwonurek Nocny 

 

Kurs skierowany do osób posiadających, co najmniej podstawowy stopień nurkowy mający za zadanie podnieść ich kwalifikacje i umiejętności w nurkowaniu poprzez wprowadzenie do fascynującego świata nurkowań nocnych. Dzięki bogatemu programowi kurs wprowadza także przygotowanie do głębszych nurkowań poniżej strefy światłocienia. Na kursi nauczana jest organizacja nurkowań nocnych, technika i bezpieczeństwo nurkowania w nocy. 

PNO tył


 

PNA – Płetwonurek Nawigator 

Kurs skierowany do osób, które maja co najmniej podstawowy stopień nurkowy i chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie nawigacji i orientacji podwodnej, aby móc dotrzeć do określonego celu lub wrócić do miejsca wejścia do wody, odnaleźć podwodną atrakcję lub dotrzeć do wyznaczonego wcześniej celu.  Na kursie nauczane są zagadnienia z nawigacji naturalnej oraz przyrządowej. 

PNA tył


 

PSS – Płetwonurek w Skafandrze Suchym

 

Kurs skierowany do osób posiadających, co najmniej podstawowy stopień nurkowy, które chcą podnieść komfort cieplny swoich nurkowań, nurkować w zimnych wodach lub pod lodem. Możliwość dłuższych czasów nurkowań dzięki zastosowaniu suchego skafandra w nurkowaniu. Na kursie przekazywane  są informacje dotyczące budowy skafandrów suchych oraz techniki nurkowania.

PSS tył


 

PPL – Płetwonurek Podlodowy 

 

Kurs skierowany do osób, które maja co najmniej podstawowy stopień nurkowy i chciałyby poznać świat nurkowań podlodowych. Atrakcyjność tego typu nurkowań wiąże się ze specyfiką, którą można poznać na kursie, by poza atrakcyjnością było także bezpieczeństwo.  Instruktor przekazuje wiedzę związaną z bezpiecznym poruszaniem się po lodzie, przygotowaniem stanowiska, asekuracją powierzchniową i techniką nurkowania pod lodem. 

PPL tył


 

PWM – Płetwonurek Wrakowo-Morski 

 

Kurs skierowany do osób posiadających, co najmniej podstawowy stopień nurkowy, które chcą poznać fascynujący świat nurkowań morskich i wrakowych. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę o nurkowaniu w morzach i na wrakach, a na zajęciach praktycznych podnoszą swoje umiejętności do poziomu pozwalającego na bezpieczne wykonywanie nurkowań w morzach i oceanach. Kurs polecany osobom planującym nurkować na Bałtyku oraz w ciepłych wodach. 


 

PPW – Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca 

 

Kurs skierowany do osób posiadających uprawnienia płetwonurka eksploratora, które chcą zdobyć umiejętności w zakresie poszukiwania i wydobywania przedmiotów. Uczestnicy kursu będą realizować akcję poszukiwania i wydobywania przedmiotu z brzegu i z jednostki pływającej uzupełnioną wiedzą teoretyczną.

PPW tył


 

PMP – Płetwonurek w Masce Pełnotwarzowej 

 

Kurs poszerzający wiedzę i umiejętności nurkowania w masce pełnotwarzowej, która pozwala na zachowanie komfortu cieplnego podczas nurkowań w okresie zimowym i pod termokliną, oraz  daje możliwość zastosowania łączności przewodowej i bezprzewodowej w nurkowaniach  rekreacyjnych. Kurs płetwonurka  w masce pełnotwarzowej pozwoli także na zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie nurkowania z kabloliną (liną) oraz umiejętności komunikacji z powierzchnią poprzez nadawanie sygnałów liną.

PMP tył


 

PS1 – Płetwonurek ze skuterem

 

Kurs skierowany do osób posiadających, co najmniej podstawowy stopień nurkowy, umożliwiający bezpieczne nurkowanie z zastosowaniem skutera na wodach otwartych. Kursant nauczy się jak poprawnie i bezpiecznie korzystać z osobistego holownika podwodnego, który pozwala na pokonywanie większych odległości z jednoczesnym zmniejszeniem zużycia czynnika oddechowego. Zastosowanie holownika podwodnego w nurkowaniu to odkrywanie zupełnie nowych możliwości. 

PS1 tył


 

PF1 – Płetwonurek Fotograf 

 

Jest to podstawowy stopień w specjalizacji z fotografii podwodnej, przygotowujący do skutecznego posługiwania się typowym sprzętem fotograficznym w warunkach podwodnych. Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy wystarczający do rozumienia znaczeń nastaw i samodzielnego kontrolowania podstawowych funkcji swojego podwodnego aparatu fotograficznego oraz sposobów sztucznego oświetlenia za pomocą lampy błyskowej na poziomie zapewniającym uzyskanie technicznie poprawnego zdjęcia podwodnego.

PF1 tył


 

PF2 – Zaawansowany Płetwonurek Fotograf

 

Jest to zaawansowany stopień w specjalizacji z fotografii podwodnej, przygotowujący do samodzielnej realizacji zdjęć podwodnych w zróżnicowanych warunkach i przy wykorzystaniu różnych technik zdjęciowych. Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy umożliwiający zrozumienie warunków idealnej kompozycji zdjęcia oraz samodzielnego kontrolowania parametrów ekspozycji pod wodą także w trybie pracy ręcznej, w tym sposobów zbalansowania naturalnego 
i sztucznego oświetlenia dla następujących kategorii fotografii:

·       fotografii szerokiego planu,

·       fotografii zbliżeniowej i makrofotografii,

·       fotografii ryb 

Dodatkowo uczestnik kursu jest zapoznany z techniką realizacji zdjęć przy wykorzystaniu kilku źródeł sztucznego oświetlenia, w tym źródeł o różnej temperaturze barwowej oraz możliwościach wykorzystania do edycji zdjęć współczesnych komputerowych technik przetwarzania obrazów.


 

PFI1 – Płetwonurek Filmowiec

 

Jest to podstawowy stopień w specjalizacji z filmowania podwodnego, przygotowujący do skutecznego posługiwania się typowym sprzętem filmowym w warunkach podwodnych. Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy wystarczający do rozumienia znaczeń nastaw  zestawu do filmowania podwodnego, zwłaszcza trybów pracy automatycznej i półautomatycznej oraz sposobów sztucznego oświetlenia filmowanych obiektów na poziomie zapewniającym uzyskanie technicznie poprawnego podwodnych ujęć filmowych.

PFI1 tył


 

PFI2 – Zaawansowany Płetwonurek Filmowiec 

 

Jest to zaawansowany stopień w specjalizacji z filmowania podwodnego, przygotowujący do samodzielnej realizacji ujęć podwodnych w zróżnicowanych warunkach i przy wykorzystaniu różnych technik zdjęciowych. Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy umożliwiający mu zrozumienia warunków idealnej kompozycji podwodnych ujęć filmowych oraz samodzielnego kontrolowania parametrów ekspozycji pod wodą, w tym w trybie pracy ręcznej, a także sposobów zbalansowania naturalnego i sztucznego oświetlenia w realizacji ujęć podwodnych:

·       w technice szerokiego planu,

·       w technice zbliżeniowej i makro,

·       w filmowaniu ryb

Dodatkowo uczestnik kursu jest zapoznany z techniką realizacji podwodnych ujęć filmowych przy wykorzystaniu kilku źródeł sztucznego oświetlenia, w tym źródeł o różnej temperaturze barwowej oraz możliwościach wykorzystania do edycji materiałów zdjęciowych współczesnych komputerowych technik montażu i edycji filmów.


 

PA1 –  Płetwonurek Archeolog 

 

Kurs skierowany jest dla tych, którzy chcą nurkować w sposób bardziej świadomy znaczenia zabytków znajdujących się w wodzie. Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające rozpoznanie najbardziej typowych źródeł archeologicznych pod wodą, nabiera świadomości ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz uczy się metod wykonania podstawowej dokumentacji bez bezpośredniego kontaktu ze źródłami archeologicznymi. Kurs kierowany jest także do osób zainteresowanych nurkowaniami wrakowymi, które interesuje historia (wraków, ludzi, odkrywców, itd.).

PA tył


 

PA2 – Zaawansowany Płetwonurek Archeolog 

 

Kurs poszerzony, skierowany do osób, które poczuły smak przygody archeologicznej, a mają odpowiednie umiejętności, by wziąć udział w prawdziwej ekspedycji naukowej. Oprócz pogłębienia wiedzy na temat archeologii podwodnej i podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania wiedzy na ten temat, uczestnik współuczestniczy w badaniach archeologicznych, na zasadach uczestnika ekspedycji, uczestnicząc w pracach poszukiwawczych czy dokumentacyjnych. 


 

PEK1 – Płetwonurek Ekolog 

 

Kurs skierowany do płetwonurków, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę nt. środowiska przyrodniczego, w którym przebywają nurkując. Zajęcia teoretyczne systematyzują wiedzę praktyczną o roślinach i zwierzętach spotykanych nad i pod wodą. Na zajęciach przekazywana jest również dawka wiedzy o obszarach objętych ochroną. Informujemy, w jaki sposób można uzyskać pozwolenie na nurkowania w ciekawych, często niedostępnych miejscach. Uzyskane uprawnia upoważniają płetwonurka do udziału w imprezach ekologicznych, jako koordynator podwodnych zadań, w zakresach głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia płetwonurkowego KDP/CMAS. Ponadto certyfikują go jako osobę potrafiącą bezpiecznie dla środowiska, poruszać się w ekosystemach wodnych, na terenach objętych ochroną, co ma znaczenie podczas ubiegania się o pozwolenie do nurkowań w wodach objętych ochroną. owego oraz uczy się metod wykonania podstawowej dokumentacji bez bezpośredniego kontaktu ze źródłami archeologicznymi. Kurs kierowany jest także do osób zainteresowanych nurkowaniami wrakowymi, które interesuje historia (wraków, ludzi, odkrywców, itd.).

PEK1


 

PEK2 – Zaawansowany Płetwonurek Ekolog 

 

Zaawansowany stopień Płetwonurka Ekologa to wyszkolenie, które uprawnia płetwonurka do zarządzania imprezami nurkowymi podwyższającymi świadomość ekologiczną oraz stawia go, w roli wykwalifikowanego uczestnika badań podwodnych. Na zajęciach przekazywana jest wiedza, jako uzupełnienie PEK1, dotycząca monitoringu środowiska, gatunków chronionych, obcych i inwazyjnych oraz procesów rządzących ekosystemami wodnymi. Na tą specjalizację powinni zdecydować się przede wszystkim Ci, którzy współpracują lub chcą współpracować ze środowiskami naukowymi oraz firmami wykonującymi wszelkiego rodzaju opinie środowiskowe, oceny oddziaływania na środowisko czy plany ochrony. owiska, poruszać się w ekosystemach wodnych, na terenach objętych ochroną, co ma znaczenie podczas ubiegania się o pozwolenie do nurkowań w wodach objętych ochroną. owego oraz uczy się metod wykonania podstawowej dokumentacji bez bezpośredniego kontaktu ze źródłami archeologicznymi. Kurs kierowany jest także do osób zainteresowanych nurkowaniami wrakowymi, które interesuje historia (wraków, ludzi, odkrywców, itd.).

PEK2

 


PION TECHNICZNY 

Opis stopni wg.

 KDP

PKB1 – Płetwonurek w Konfiguracji Bocznej 

Kurs przeznaczony dla osób posiadających stopień podstawowy, umożliwiający konfigurację głównych elementów sprzętu nurkowego inaczej niż w konfiguracji plecowej. Uczestnik kursu  zdobędzie umiejętności jak bezpiecznie konfigurować c i nurkować  w konfiguracji bocznej.

PKB tył


PS2 – Zaawansowany Płetwonurek ze skuterem 

Kurs skierowany do osób posiadających, co najmniej stopień P2, uprawnienia do nurkowania z przyspieszoną dekompresją i nurkowania z osobistym holownikiem podwodnym na poziomie rekreacyjnym. Kursant nauczy się jak bezpiecznie korzystać z osobistego holownika podwodnego w nurkowaniach o podwyższonym stopniu trudności, nurkowaniach z butlami bocznymi,. Zastosowanie skutera to kolejny krok w nurkowaniu technicznym. 

PS2 tył


PJ1 – Płetwonurek I-go stopnia

Kurs płetwonurka jaskiniowego jest możliwy po ukończeniu szkolenia na poziomie P2. Podczas kursu uczestnik poznaje techniki zespołowego pływania w jaskiniach, komunikację i niezbędny sprzęt Pozytywne zaliczenie szkolenia pozwala na bezpieczne nurkowanie w  grotach morskich i lądowych wypełnionych wodą i bez zacisków. 

PJ1 tył


 PJ2 – Płetwonurek II-go stopnia

Kurs dostępny po ukończeniu szkolenia na poziomie P2 dla nurków posiadających stopień PJ1, PKB1 lub PZB a także PN1. Pozytywne ukończenie szkolenia pozwala na nurkowanie w drugiej strefie jaskini, strefie całkowitej ciemności. Na kursie poznasz zaawansowany sprzęt używany do nurkowania w jaskiniach, techniki podwodnego ratownictwa jaskiniowego, zaawansowane techniki poręczowania jaskini. Uzyskasz wiedze o historii i rodzaju jaskiń. 

PJ2 tył


PJ3 – Płetwonurek III-go stopnia 

Kurs dostępny po ukończeniu szkolenia na poziomie P3 dla nurków posiadających stopień PJ2 i  PN2. Najwyższy stopień wtajemniczenia w nurkowaniu jaskiniowym. Pozwala na nurkowanie w trzeciej strefie jaskini – strefie największej trudności. Nauczysz się pokonywania restrykcji, zacisków, syfonów, nurkowania w jaskini przy zerowej widoczności. Poznasz najbardziej zaawansowane techniki nurkowań jaskiniowych, będziesz nurkował długo i daleko w rejony gdzie jaskinia jest najpiękniejsza. Osiągniesz najwyższy poziom wyszkolenia w nurkowaniu.


PZB – Płetwonurek w Zestawie Butlowym 

Na kursie dowiesz się jak zespół butlowy poszerzy Twoje możliwości nurkowe, ale również jakie niesie ze sobą zagrożenia. Nauczysz się bezpiecznie konfigurować swoje wyposażenie do coraz bardziej zaawansowanych nurkowań. Podczas szkolenia skoncentrujemy się także na pływalności, trymie, obsłudze wyposażenia dodatkowego i procedurach awaryjnych.  Ten kurs to wstęp do nurkowań technicznych, które można rozpocząć przystępując do kursu PN2.

PZB tył


PN1 – Płetwonurek Nitroksowy 

Kurs na podstawowy nitroks pozwala na wykonywanie dłuższych lub bezpieczniejszych nurkowań, dzięki wykorzystaniu mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak bezpieczniej nurkować i dłużej nurkować, jak dobierać mieszaninę do planowanego nurkowania i jak planować nurkowanie do posiadanej mieszaniny. Nauczysz się obsługiwać analizator tlenowy i dowiesz się, co oznaczają jego wskazania. 

PN1 tył


PN2 – Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy 

Kurs skierowany do zaawansowanych płetwonurków, nurkujących dekompresyjnie i planujących nurkowanie techniczne. Na kursie uczestnicy zdobywają umiejętności w zakresie przyspieszania dekompresji, planowania i wykonywania bezpiecznie nurkowania w zakresie średnich i większych głębokości oraz obsługiwać dodatkową butlę boczną zawierającą gaz dekompresyjny. 

PN2 tył


PGP – Płetwonurek Głębokiego Nurkowania Powietrznego 

Posiadasz stopień P2 i chciałbyś nurkować głębiej, ale jednocześnie nie jesteś zainteresowany „karierą” przewodnika nurkowego P3. Płetwonurek Głęboki Powietrzny PGP (Extended Range Nitrox) zdobywa umiejętności i uprawnienia do nurkowania do głębokości 50m korzystając z powietrza i stosowania więcej niż jednej butli bocznej z gazami dekompresyjnymi. Podczas kursu nauczysz się planować i bezpiecznie wykonywać głębokie nurkowania powietrzne i przyspieszać dekompresję stosując kilka gazów dekompresyjnych. Uprawnienia PGP pozwolą Ci również na późniejszą realizację szkolenia PT1 według programu skróconego.

PGP tył


GB –  Przygotowywanie mieszanin oddechowych 

Kurs Gas Blendera pozwalający na przygotowywanie mieszanin oddechowych, dokonywanie obliczeń składu żądanej mieszaniny oddechowej i napełnianie nimi sprzętu nurkowego. 

GB tył


PT1 – Płetwonurek Trimiksowy 

Płetwonurek Trimiksowy zdobywa uprawnienia dające możliwość nurkowania do głębokości 65 metrów. Przystąpienie do szkolenia wymaga posiadania stopnia P2/KDP CMAS i PN2/KDP CMAS lub równorzędnego innych organizacji. Nurkowanie z wykorzystaniem sztucznych mieszanin oddechowych z domieszką helu pozwala zminimalizować objawy narkozy azotowej. Uczestnik kursu  otrzymuję wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające bezpiecznie nurkować na większe głębokości, wykorzystując dwa gazy dekompresyjne.

PT1 tył


PT2 – Zaawansowany Płetwonurek Trimiksowy

Zaawansowany Płetwonurek Trimiksowy KDP,CMAS jest stopniem umożliwiającym przełamywanie “magicznych” barier głębokościowych, nawet 100 metrów. Otrzymane po kursie uprawnienia nie tylko dają wiedzę, ale również umiejętności praktyczne, pozwalające wykorzystywać więcej niż dwie butle boczne, gazy podróżne oraz hipoksyczne mieszanki gazowe. Przystąpienie do szkolenia wymaga posiadania stopnia PT1/KDP CMAS lub równorzędnego innych organizacji. Pod względem głębokości są to najwyższe możliwe do uzyskania uprawnienia nurkowe.

PT2 tył


PR – Płetwonurek z SCR 

Kurs dla płetwonurków z uprawnieniami P2 i PN1, umożliwiający nurkowanie w aparatach o obiegu półzamkniętym z użyciem mieszanin nitroksowych, o stałym składzie procentowym w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia, lecz nie głębiej niż 40 m. 

PR tył