kursant – KĄCIK WIEDZY-Płetwonurek w Skafandrze Suchym (PSS)kursant


 

 

     Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


  

PŁETWONUREK W SKAFANDRZE SUCHYM KDP/CMAS PSS)


Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie
w suchym skafandrze.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji uprawniającego do nurkowania
na głębokości min. 18 m,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich)
Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (5 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum
1-go dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich
do posiadanych uprawnień o łącznym czasie nie mniejszym niż 40 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i certyfikat Płetwonurka w Skafandrze
Suchym KDP/CMAS (PSS).


DOKUMENTY DLA KURSANTA 

Oświadczenie  uczestnika szkolenia

Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników dorosłych       Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników niepełnoletnich   

Regulamin kursu   pletwonurkowania    

 


 

WRÓĆ⇒