kursant – KĄCIK WIEDZY- Płetwonurek Wrakowo-Morski (PWM)


 

 

     Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


  

 

PŁETWONUREK WRAKOWO-MORSKI KDP/CMAS (PWM)


Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie
w morzu i nurkowanie turystyczne na wrakach, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami dotyczącymi
głębokości i stosowania gazów oddechowych. Penetracja wnętrza wraku nie jest możliwa.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji
• posiadanie stopni specjalistycznych (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych stopni
innych organizacji) z zakresu:
– nurkowania z wykorzystaniem nawigacji (PNA),
– nurkowania nocnego (PNO),
• 15 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich)
Przebieg szkolenia:
Wykłady (10 godzin) oraz zajęcia praktyczne (10 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych.
Minimum 4 nurkowania w morzu o łącznym czasie min. 90 minut, w tym 2 nurkowania na wrakach.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i Certyfikat Płetwonurka Wrakowo-Morskiego
KDP/CMAS (PWM)
Wymagany sprzęt:
• boja czerwona/pomarańczowa,
• szpulka i kołowrotek (dł. linki min. 2x max. głębokość),
• min. dwa narzędzia tnące,
• zalecane alternatywne źródło gazu,
• jedno źródło światła.


DOKUMENTY DLA KURSANTA 

Oświadczenie  uczestnika szkolenia

Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników dorosłych       Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników niepełnoletnich   

Regulamin kursu   pletwonurkowania