kursant – KĄCIK WIEDZY-Płetwonurek KDP/CMAS **** (P4)


 

                           Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


 

PŁETWONUREK KDP/CMAS**** (P4)


Warunki dopuszczające do kwalifi kacji:
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS***(P3),
• od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3) wykonanie przynajmniej 100 nurkowań
w różnych warunkach klimatycznych i hydrologicznych,
• posiadanie minimum ośmiu stopni specjalistycznych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane
nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.
Zasady kwalifi kacji:
Kwalifi kacje Płetwonurka KDP/CMAS****(P4) są nadawane na podstawie wniosku Komisji Kwalifi kacyjnej
KDP analizującej rejestr nurkowań i inne informacje zawarte w Książce Płetwonurka kandydata.
Uprawnienia:
• organizowanie i nadzorowanie nieszkoleniowych imprez płetwonurkowych o dużym zasięgu lub wysokim
stopniu trudności (duże obozy i wyprawy turystyczne, ekspedycje nurkowe realizujące programy poznawcze),
• kierowanie zespołem płetwonurków KDP/CMAS*** (P3) zatrudnionych w centrum nurkowym lub turystycznej
bazie nurkowej.
Po nadaniu stopnia kandydat otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certy-
fi kat Płetwonurka KDP/CMAS****(P4).

⇐ WRÓĆ