kursant – KĄCIK WIEDZY- Płetwonurek Nocny (PNO)


 

                           Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania      


 

 

 PŁETWONUREK NOCNY KDP/CMAS (PNO)


Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie,
w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań rekreacyjnych w nocy i w warunkach ograniczonej
widoczności (bez dostępu światła dziennego).
Warunki udziału w kursie:
• ukończone 14 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania
na głębokość min. 18 m,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich)
Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (3 godziny) należy przeprowadzić w ciągu minimum
1 dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich
do posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut. Maksymalny okres realizacji
programu – nie dłuższy niż 2 miesiące.
Kadra kursu:
• Instruktor Nurkowania Nocnego KDP/CMAS (MNO).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 3
Po kursie uczestnik otrzymuje:
• wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka Nocnego KDP/CMAS (PNO).


DOKUMENTY DLA KURSANTA 

Oświadczenie  uczestnika szkolenia

Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników dorosłych       Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników niepełnoletnich   

Regulamin kursu   pletwonurkowania      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ALBI    

 


 

WRÓĆ ⇒