kursant – KĄCIK WIEDZY-Płetwonurek KDP/CMAS (PM)


 

                           Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


 

 

PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY KDP/CMAS PMB

 

 

zakres szkolenia PMB

dokumenty dla kursanta PMB

materiały dydaktyczne PMB


 

 

PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY SREBRNY KDP/CMAS (PMS)

 

 

zakres szkolenia 

dokumenty dla kursanta

materiały dydaktyczne


 

 

PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY ZŁOTY KDP/CMAS (PMZ)

 

 

zakres szkolenia 

dokumenty dla kursanta

materiały dydaktyczne


 


PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY KDP/CMAS PMB

Zakres szkolenia na stopień PMB:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie
sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 2 m z instruktorem.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 8 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).
Przebieg szkolenia:
• Lekcje i zajęcia praktyczne – minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje
z instruktorem nurkowania do głębokości 2 m w basenie, lub w wodach otwartych o warunkach
zbliżonych do warunków basenowych.
Uprawnienia:
Nurkowanie do głębokości 2 m w basenie lub wodach naturalnych o podobnych warunkach wyłącznie z instruktorem
nurkowania.

 

 


PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY SREBRNY KDP/CMAS (PMS)

Zakres szkolenia PMS:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie
sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 6 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem
prawnym) mającym odpowiednie kwalifi kacje nurkowe.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego brązowego – PMB,
• ukończone 10 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).
Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne –minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje
z instruktorem:
• 3 nurkowania na głębokości 3–6 m w wodach otwartych,
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Uprawnienia:
• Nurkowanie do głębokości 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź
z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifi kacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich
kwalifi kacjach innych organizacji.
• Nurkowanie do głębokości 2 m wyłącznie na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifi kacjach
nurkowych minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifi kacjach innych organizacji.


PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY ZŁOTY KDP/CMAS (PMZ)

Zakres szkolenia PMZ:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie
sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 12 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem
prawnym) mającym odpowiednie kwalifi kacje nurkowe.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego srebrnego – PMS,
• ukończone 12 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).
Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne minimum 8 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje
z instruktorem:
• 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych.
• Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Uprawnienia:
• Nurkowanie do głębokości 12 m w wodach otwartych z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym)
o kwalifi kacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifi kacjach innych
organizacji.
• Nurkowanie do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifi kacjach
minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifi kacjach innych organizacji.


Dokumenty dla kursanta

Oświadczenie o stanie zdrowia płetwonurka (formularz tylko dla osób niepełnoletnich chcących nurkować rekreacyjnie) 

Oświadczenie uczestnika szkolenia BADANIA DLA PŁETWONURKA :  Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika szkolenia  ( formularz powyżej ) jest wystarczający do uczestniczenia w szkoleniu , ale ważną rzeczą jest aby zrobić sobie badania lekarskie ,  które dadzą tobie pewność o stanie zdrowia i decyzję lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania . Poniżej przedstawiamy listę badań jakie wykonujemy :

 Poniższe badania – skierowanie od lekarza rodzinnego
– OB.
– morfologia
– analiza moczu
– poziom glukozy w krwi
– konsultacja laryngologiczna
– EKG
– konsultacja okulistyczna
– spirometria z oceną prawidłowości parametrów
– waga
– wzrost
Z kompletem powyższych badań udajemy się do lekarza sportowego  na weryfikację badań . Spotkanie z lekarzem sportowym organizuje klub. 

 

 

 

 

 

⇐ WRÓĆ