kursant – KĄCIK WIEDZY-Płetwonurek ze Skuterem (PS1)


 Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania                  Moje konto


PŁETWONUREK ZE SKUTEREM KDP/CMAS (PS1)

WSTĘP
Skuter podwodny jako urządzenie elektromechaniczne przeznaczone do holowania osoby nurkującej powinien posiadać ustalone parametry i właściwości eksploatacyjne umożliwiające bezpieczne planowanie
nurkowania. Z powodu braku administracyjnych uregulowań dotyczących stosowania skuterów eksperci CMAS wewspółpracy z konstruktorami nakreślili założenia techniczne niezbędne przy ich projektowaniu.
UWAGA
– OSTRZEŻENIE  1. Stosowanie holowników osobistych podczas nurkowania wprowadza ryzyko związane z używaniem nowego sprzętu
                                  2. Stosowanie skuterów oprócz znajomości należytej konserwacji i eksploatacji wymaga od użytkownika odpowiedniej wiedzy technicznej, określonego poziomu umiejętności nurkowych i odpowiedniej                                                    konfiguracji sprzętowej

                                 3. Skuter jak każde urządzenie z własnym napędem stwarza potencjalne zagrożenie dla samego użytkownika, jak i partnerów nurkowych
                                 4. Od operatora oczekuje się osobistego poczucia odpowiedzialności za poczynania wynikające ze stosowania skuterów
                                 5. Niniejszy program oparty jest na wzorcowym, trzystopniowym, programie CMAS. Ze względu na brak jaskiń o szerokich korytarzach, na potrzeby polskie program ograniczony jest do 2 stopni:

      • Poziom rekreacyjny,

      • Poziom techniczny.

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie rekreacyjne z zastosowaniem jednego skutera na wodach otwartych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, oraz umiejętności pozwalające na obsłużenie skutera przed i po nurkowaniu, a także jego zastosowaniem w ratownictwie nurkowym.

Warunki uczestnictwa
w kursie:
Formalne

• ukończone 16 lat,

• posiadanie stopnia KDP/CMAS (PE) lub ekwiwalentnego,

• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
Sprzętowe

• indywidualny kołowrotek i boja sygnalizacyjna,

• jeden skuter na każdego nurkującego,

• pas kroczny/uprząż do skutera z D-ringiem przednim i tylnym,

• automat z długim wężem (1,5 m),

• minimalna głębokość akwenu 20 m,

• minimalna przejrzystość 4 m.

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godziny) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych. Minimum 3 nurkowania w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie
może być dłuższy niż 2 miesiące.
Kadra kursu
:
• Instruktor Nurkowania ze Skuterem KDP/CMAS (MS1) • Maksymalny stosunek instruktor/kursanci:
– sala wykładowa 1/8,
– zajęcia praktyczne na lądzie 1/4,
– zajęcia w wodzie 1/2.
Po kursie uczestnik otrzymuje: • wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i certyfikat Płetwonurka ze Skuterem KDP/CMAS (PS1).

 


MATERIAŁYN DYDAKTYCZNE KDP CMAS* POLSKA

Calosc_skutery_v5

Microsoft PowerPoint – 1TH1

Microsoft PowerPoint – 1TH2

Microsoft PowerPoint – 1TH3

Microsoft PowerPoint – 1TH4

 

Microsoft PowerPoint – 2TH1

Microsoft PowerPoint – 2TH2

Microsoft PowerPoint – 2TH3

Microsoft PowerPoint – 2TH4